APMP Nederland zoekt uitbreiding van haar bestuur met een secretaris. De secretaris draagt zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de vereniging en is verantwoordelijkheid voor het verzamelen, ordenen en opbergen van informatie.

Takenpakket

 • Stelt (samen met de voorzitter) een agenda op voor de bestuursvergaderingen
 • Bereidt (samen met de voorzitter) de vergaderingen voor
 • Notuleert de vergaderingen
 • Heeft een centrale rol in het maken van het jaarverslag en het voorbereiden van de jaarlijkse ledenvergadering
 • Handelt de briefwisseling en het e-mailverkeer met derden af. Schrijft ook vaak de
  persberichten
 • Houdt het archief bij
 • Is verantwoordelijk voor de ledenadministratie
 • Geeft belangrijke informatie door aan het bestuur, de commissies, de leden etc.

Tijdsbesteding: de tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht.

De volgende aspecten horen bij het profiel van de secretaris:

 • Voelt zich verbonden met de vereniging APMP Nederland
 • Kan goed samenwerken in het bestuursteam en met mogelijke commissies
 • Is vaardig met MS Office (of gelijksoortige) applicaties en e-mail
 • Nauwkeurig en ordelijk zijn
 • Plezier hebben in administreren
 • Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren
 • Heeft verantwoordelijkheidsbesef
 • Is netwerkgericht: legt en onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het
  bereiken van de gestelde doelen.
 • Heeft inzicht in wat er binnen de vereniging aan de orde is.

Interesse? Neem contact op met één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar info@apmp.nl.

 

 

X