De vereniging APMP NL is afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Elkaar ontmoeten, onderling contacten leggen, vakkennis vergroten, van elkaar leren. Kortom: groeien in je vakgebied. Als je je wilt aanmelden als vrijwilliger om te helpen bij een ledenmeeting of congres of wellicht interesse hebt voor één van de vacatures binnen het bestuur, neem dan contact op met de voorzitter van APMP NL (e-mail: voorzitter@apmp.nl) of met één van de bestuursleden.

Afbeelding van Tumisu via Pixabay