Jaarverslag

Algemene ledenvergadering

APMP NL houdt jaarlijks een Algemene Ledenvergadering waarin het afgelopen jaar belicht wordt en een vooruitblik op de activiteiten van het komende jaar wordt gegeven. Tevens wordt de jaarrekening besproken en goedkeuring ervan door de kascommissie verleend. Statutair aftredende bestuursleden kunnen hun bestuursperiode verlengen. Voor bestuursleden welke de maximale periode hebben vervuld wordt een opvolger voorgesteld.

jaarverslag2020

 

Download hier uw jaarverslag

Let op: het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De Algemene Ledenvergadering voor bijvoorbeeld 2020 wordt daarom gehouden in (januari) 2021.