De “Vereniging Association of Proposal Management Professionals” in Nederland (APMP NL) verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven we je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door APMP NL.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt APMP NL persoonsgegevens?

APMP NL verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden van APMP behorende bij het chapter in Nederland: APMP NL
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij APMP
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

APMP NL is het Nederlandse Chapter behorende bij APMP in de USA (hier aangeduid met APMP International – APMP Int.). De leden van APMP NL zijn in feite lid van APMP Int. De formele leden administratie vindt daarom plaats op systemen in de USA en vallen niet onder de Europese en Nederlandse wetgeving en APMP NL heeft hier geen invloed op.

APMP  Int. verwerkt persoonsgegevens via de website apmp.org. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerd.

Wij kunnen de ledenlijst van het Nederlandse Chapter downloaden en lokaal (in Nederland) gebruiken, bijvoorbeeld voor communicatie naar onze leden en het organiseren van evenementen.

Waarvoor verwerkt APMP NL persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van APMP, aan een evenement wilt deelnemen of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig.

Als je eenmaal lid of relatie van APMP NL bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit vanuit APMP NL. Wil je niet benaderd worden door hiervoor? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom deelname aan evenementen en toegang van leden tot de website apmp.nl voor het downloaden van documenten.

Verwerkt APMP NL ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

APMP NL verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Hoe gaat APMP NL met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in te loggen in apmp.org  kun je alle gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschap terug vinden en bewerken.

Daarnaast kan APMP NL je gegevens inzien.

Binnen APMP NL kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door bestuursleden en vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen APMP

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving gearchiveerd om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor APMP NL met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren of te benaderen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is APMP NL gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens APMP NL van mij verwerkt?

Door in te loggen in apmp.org met je account kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie terug vinden en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door APMP NL kun je altijd contact opnemen met APMP NL via info@apmp.nl. Voor verwerking van persoonsgegevens door APMP Int. kun je contact opnemen via de website apmp.org.

OPT-OUT

Om toegang tot de leden zo makkelijk mogelijk te maken, kan APMP NL je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. APMP NL beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp. Indien je geen prijs stelt op informatie over APMP NL, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun je dit aan ons doorgeven.

Wijzigingen privacybeleid

APMP NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.