APMP International vraagt om nominaties voor de tweede, jaarlijkse Charlie Divine APMP Certification Scholarship. Elk jaar wordt in elk APMP-chapter een beurs toegekend aan een APMP lid. Er is een beurs beschikbaar voor alle drie niveau’s: Foundation, Practitioner en Professional. De beurs dekt het examengeld voor de certificering die u aanvraagt.

Lees hier verder! Nominatie sluit op 16 maart 2020.