Vanwege de COVID-19 richtlijnen heeft APMP NL voor het eerst een on-line ledenmeeting georganiseerd. De twee sprekers zijn:

  • Dr. Frank Steller: “Klanten winnen is een keuze!”
    Hoe besturen leverancier en klant hun samenwerking tijdens en na een Europese aanbesteding?
    Op basis van negen cases die gedurende twee jaren zijn gevolgd komt Frank tot praktische conclusies voor zowel leveranciers als aanbestedende diensten, en aanbevelingen voor de EU en NL regelgevers.
  • Alfred de Weert: “De Toets als gunningelement”.
    De smaaktest bij koffietenders en de maquette bij architectenopdrachten: het zijn allebei voorbeelden van een toetsmoment in een aanbesteding, om te controleren of hetgeen je op papier aanbiedt, in de praktijk ook die verwachte kwaliteit heeft. Sinds de komst van BVP zien we echter in nagenoeg elke branche een sterke toename van dit toetsmoment, en wel door middel van een interview c.q. presentatie. De waarde van die presentatie loopt soms op tot wel 40% van de te gunnen punten. Maar hoe transparant, objectief en verifieerbaar zijn deze toetsmomenten eigenlijk? Voor Prijs en Kwaliteitsvragen op papier hebben we ondertussen veel kadering en regels, maar geldt dat ook voor deze toetsen?

OVER FRANK STELLER

Frank Steller studeerde technische natuurkunde (bachelors) en bedrijfskunde (masters) aan de Universiteit Twente en Dortmund. Gedurende 35 jaar heeft hij ervaring opgedaan in business-to-business marketing, supply chain services, en general management.

Hij was (algemeen) directeur in de transport, groothandel en third party logistics sectoren in Nederland, België en Duitsland.  Hij  was hij werkzaam bij KLM (13 jaar), ACF/Brocacef, Exel Logistics, Deutsche Post, en laatstelijk bij NS (13 jaar). Bij NS was hij langdurig directeur Inkoop; hier deed hij uitgebreide ervaring op met Europees aanbesteden. In deze periode was hij ook lid van het Algemeen Bestuur van NEVI. Daarnaast heeft Frank diverse toezichthoudende functies bekleed.

Na zijn pensionering nodigde Prof. Mr. Dr. Ir. Sicco Santema (TU Delft) hem uit een promotieonderzoek te doen. Dit geleid tot zijn proefschrift:
Rules or Rapport? On the governance of supplier-customer relationships with initial asymmetry. (TU Delft, 2019).

OVER ALFRED DE WEERT

Alfred de WeertNa zijn studie Letteren aan de Tilburg University is Alfred zijn loopbaan begonnen als officier bij de Koninklijke Marine, waar hij nog steeds als reservist actief is. Kort daarop rolde hij echter in commerciële functies, waarbij al snel zijn interesse gewekt werd voor het voorbereiden, schrijven en vooral winnen van offertes. Iedere tender is een uitdaging, een spel, een puzzel.

In leidinggevende commerciële functies bij o.a. Randstad en Douwe Egberts groeide zijn grote voorliefde voor aanbesteden, en is hij actief geworden in het verbeteren van de aanbestedingspraktijk. Dat doet hij nu onder meer als mede-oprichter en moderator van de Kenniskring Aanbestedingen en als lid van de Raad van Advies voor de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht. Alfred is nu werkzaam als directeur Tendermanagement bij schoonmaakorganisatie CSU.

Op deze pagina kun je de videoregistratie terugzien en de persentatie van Alfred de Weert downloaden (alleen voor leden)

X