Op deze interactieve APMP NL online ledenbijeenkomst waren er 2 interessante bijdragen met alle ruimte om van gedachten te wisselen met de sprekers:

  • Als eerste spreker komt Kim Schofaerts aan het woord, het onderwerp van haar presentatie:
    Social return, hoewel of hoe wel?
    De toepassing van Social return blijkt regelmatig met fouten gepaard te gaan. De presentatie gaat in op de context, de Actieagenda Beter aanbesteden en een aantal veel gemaakte fouten.
  • Als tweede spreker vertelt Niels van den Beucken ons alles over:
    De MVO Prestatieladder.
    De MVO Prestatieladder is een managementsysteem en certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het certificaat maakt de duurzame ontwikkeling in een organisatie concreet en objectief aantoonbaar. Niels vertelt waarom Arte voor de MVO Prestatieladder heeft gekozen en hoe de certificering is aangepakt.

Over Kim:
Kim SchofaertsAanbestedingsprofessional met een maatschappelijke missie. Dat is Kim. Sinds 2000 begeleidde zij letterlijk honderden aanbestedingstrajecten. Zowel in opdracht van de aanbesteder als door inschrijvers te ondersteunen. En altijd vanuit de ambitie om win/win/win samenwerkingsverbanden tot stand te brengen. Partnerships die overheid, bedrijfsleven én de maatschappij als geheel verder helpen. Naast ondernemer is Kim voorzitter van MKB Den Haag en vanuit die functie lid van de Taskforce aanbesteden van de Gemeente Den Haag. Kim neemt tevens deel in de NEVI Ledenraad.

Over Niels:
Niels van den BeuckenNiels van den Beucken, is getrouwd, heeft 2 kinderen en is werkzaam als financieel  directeur bij Arte keukenbladen en projecten. Hij is oprichter en voorzitter van de Arte Responsible Stone Foundation. Daarnaast is hij mede verantwoordelijk voor het tot stand komen van het IMVO Initiatief TruStone (transparantie creëren en een vuist vormen tegen schendingen van milieu en mensenrechten, die bij de winning van natuursteen voorkomen). En last but not least heeft hij zitting in het Centraal College van Deskundigen van de MVO Prestatieladder.

 

Downloads

Videoregistratie

Bekijk de opname van de ledenbijeenkomst hieronder of op YouTube op APMP NL TV.