APMP Nederland zoekt uitbreiding van haar bestuur met een algemeen bestuurslid. Het algemeen bestuurslid heeft geen vastgestelde bestuursfunctie en:

 • Neemt actief deel aan het bestuur
 • Bepaalt mee met het door bestuur gevormde beleid
 • Assisteert binnen het bestuur
 • Vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid
 • Ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken.
 • Het bestuur vergadert een keer per maand. Dat is op dit moment altijd on-line, maar kan in de toekomst ook gezamenlijk zijn het centrum van het land (om-en-om).

De tijdsbesteding van het algemeen bestuurslid is afhankelijk van de activiteiten en de eigen initiatieven evenals de verdeling van de bestuurstaken.

Het nieuwe bestuurslid:

 • Voelt zich verbonden met de vereniging APMP Nederland
 • Kan goed samenwerken in het bestuursteam en met mogelijke commissies
 • Is vaardig met MS Office (of gelijksoortige) applicaties en e-mail
 • Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren
 • Heeft verantwoordelijkheidsbesef
 • Is netwerkgericht: legt en onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het
  bereiken van de gestelde doelen.
 • Heeft inzicht in wat er binnen de vereniging aan de orde is.

Interesse? Neem contact op met één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar info@apmp.nl.