Het doel van het Charlie Divine APMP Certification Scholarship, opgericht in 2018, is om elk APMP chapter de kans te geven om een ​​lid te erkennen en te ondersteunen bij hun streven naar Foundation-, Practitioner- of Professional-certificering.

Voorwaarden

APMP Charlie Divine ScholashipEén beurs wordt toegekend aan één APMP-lid in een chapter in een kalenderjaar. Deelnemers moeten vertellen waarom ze de beurs willen of nodig hebben. De certificering moet binnen een jaar na toekenning zijn behaald.

De beurs dekt alleen het examengeld voor de certificering. Eventuele extra reiskosten, opleidingskosten, trainingsmateriaal of andere kosten zijn voor rekening van de ontvanger van de beurs.  Alle ontvangers van de beurs moeten zich ertoe verbinden hun APMP-lidmaatschap te behouden voor een periode van ten minste één jaar nadat hun beurs is toegekend.

Beoordeling

De beursaanvragen zullen worden beoordeeld door een panel dat bestaat uit Charlie Divine, APMP Fellows en de uitvoerend directeur. Panelleden zullen worden gevraagd zich terug te trekken als ze de aanvraag van een kandidaat uit hun eigen chapter beoordelen.

Tijdschema

APMP accepteert nu beursaanvragen voor de 2021-cyclus. Ontvangers van de beurs worden in september 2021 geselecteerd. Winnaars worden in oktober voorafgaand aan Bid & Proposal Conference bekend gemaakt en krijgen de kans om de beurs op het podium van BPC te ontvangen. Vul onderstaande aanvraag in voor dinsdag 31 augustus voor 13.00 u. (NL tijd)

Charlie Divine Beurs aanvragen