Op de eerste APMP ledenbijeenkomst van 2022 ontmoeten we elkaar nog steeds on line. Zoals ieder jaar wordt voorafgaand aan het vakinhoudelijke gedeelte de Algemene Ledenvergadering van APMP Nederland gehouden. Hieronder (en op YouTube: APMP NL TV) is de videoregistratie te bekijken.

Algemene ledenvergadering

Wouter van Tienhoven, voorzitter van APMP Nederland, presenteerde het het jaarverslag over 2021. De verschillende bestuursleden lichtten hun aandeel hierin toe. Deze presentatie is hieronder te downloaden. Een belangrijk onderdeel was de verandering in bestuurssamenstelling:

  • Aftredende bestuursleden:
    • Judy Lasschuit – eventmanager
    • Jan Kees Schakel – webmaster en social media
  • Aantredende bestuursleden
    • Sherna Gamadia – secretaris
    • Jasper Pannekoek – algemeen bestuurslid.

Het bestuur moet volgens de statuten uit minimaal 5 personen bestaan. Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden en we zijn dus uitdrukkelijk op zoek naar uitbreiding van het bestuur. De wens is uit te breiden van 4 naar 7 bestuursleden. Vele handen maken licht werk! Interesse? Neem contact op met Wouter!

De aanwezige leden verleenden decharge aan het bestuursbeleid in 2021 en de plannen voor 2022. Het jaarverslag en het besprekingsverslag zijn hier beschikbaar.

Presentatie “De prijs, focuspunt van de bid manager?”

Wouter van Tienhoven nam ons mee hoe hij om gaat met prijs, puntentelling en impact. Kan ik mijn team helpen om de punten toekenning voor de antwoorden en de prijs goed in te schatten?

Wouter van TienhovenWouter van Tienhoven heeft meer dan 22 jaar ervaring in bid en tender management. Hij is eigenaar van TenderXpert en heeft tijdens zijn loopbaan bij verscheidene bedrijven gewerkt als Senior Bid & Proposal Manager en als Manager Bid & Tenderdesk. Hij is tevens voorzitter van de vereniging Association of Proposal Manager Professionals (APMP) in Nederland en penningmeester van de Stichting Ombudsman Aanbestedingen (OMA).

Download

(volgt nog)

Video registratie