APMP NL kent leden, ereleden en sponsors. Tot op dit moment waren er nog geen ereleden. Het APMP NL Bestuur heeft daarom besloten het erelidmaatschap inhoud te gaan geven. Tijdens de jaarlijkse APMP NL ledenbijeenkomst op 15 september jl. heeft het APMP NL Bestuur haar eerste ereleden benoemd te weten Alexander-Edgar Mok en Jan Kees Schakel.

Alexander-Edgar Mok

Alexander heeft in zijn periode als bestuurslid zich met verve ontfermd in 2019 over de organisatie van het 15-jarig bestaan van APMP NL. Sprekers zijn aangezocht, gevonden en gecontracteerd met Generaal (b.d.) van Uhm en Frans van Seumeren als absolute hoogtepunten. Sponsors zijn benaderd en hebben een bijdrage geleverd. Een pittig traject om een grant van APMP ORG te ontvangen is gelukt. Buitenlandse sprekers en gasten zijn gefaciliteerd. Hotels kamers en vervoer geregeld en geboekt. Financieel gezond kon de viering van het 15-jarig bestaan worden afgesloten. Voor deze inzet en bijdrage aan de vereniging wil het APMP NL Bestuur Edgar-Alexander Mok bedanken en het erelidmaatschap uitreiken.

Jan-Kees Schakel

Jan Kees heeft van januari 2015 tot en met januari 2021 zes jaar met veel energie en toewijding de rol van bestuurslid ingevuld. Als senior in het bestuur en door zijn persoonlijkheid heeft Jan Kees veel en vaak een verbindende rol op zich genomen. Kenmerkend is: hij zegt wat hij doe en doet wat hij zegt. De functie van webmaster en secretaris zijn moeiteloos gecombineerd. Zijn onzichtbare verbinding met sponsor Thales heeft het Bestuur in staat gesteld mooie evenementen te organiseren voor haar leden. Voor deze langdurige inzet en bijdrage wil het APMP NL Bestuur Jan Kees Schakel bedanken en het erelidmaatschap uitreiken.

Graag nodigt het APMP NL Bestuur u uit om leden met een motivatie voor te dragen voor het erelidmaatschap. Het erelidmaatschap is een blijk van waardering voor de verdienste van een lid voor de vereniging