Op 21 september werd het tijd voor het APMP NL jaarcongres. Net als vorig jaar was de locatie het van der Valk Hotel in Harderwijk. Behalve interessante sprekers zorgden we voor een hapje, een drankje en voldoende gelegenheid om met elkaar bij te praten. We hebben genoten van het volgende programma:

Joeri Cox is al ruim 16 jaar eigenaar van Bento Presentaties en mag zich met recht een presentatie expert noemen. Joeri verzorgt talks over leiderschap, overtuigen, presenteren en storytelling. Tijdens een inspirerend seminar van 75 minuten nam hij zijn publiek mee in zijn aanpak voor het maken van ‘Bento-proof™ presentaties’. Hij benadrukte dat het creëren van een goede presentatie geen rocket science is, maar eerder het toepassen van concrete inzichten over effectieve communicatie. Het seminar richtte zich minder op de technische aspecten van bijvoorbeeld PowerPoint (die eerder tijdens de vorige ledenvergadering werden behandeld) en meer op het belang van voorbereiding, overtuiging en effectieve boodschapsoverdracht. Deelnemers werden beloofd dat hun tendervoorstellen nooit meer hetzelfde zouden zijn na dit seminar.

Alexander Klein Hofmeijer, advocaat-partner bij het advocatenkantoor Brackmann te Rotterdam, sprak over het wetsvoorstel voor wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012, dat was voorgesteld vanwege ontoereikende rechtsbescherming voor ondernemers in aanbestedingsprocedures. De aanbestedingspraktijk vertoonde onbalans, met ondernemers die zich soms terugtrokken om goede relaties met aanbestedende diensten te behouden en aanbestedende diensten die strikte eisen stelden aan tijdige klachten en procedures. Hij behandelde ook de verbeteringen die het wetsvoorstel introduceerde, zoals de mogelijkheden voor ondernemers om deel te nemen aan aanbestedingen, zelfs na het sluiten van een overeenkomst. Daarnaast besprak hij de invoering van een “eigen” klachtenloket, de rol van de adviserende Commissie van Aanbestedingsexperts en de strengere motiveringsplicht bij selectie- en gunningsbeslissingen. De centrale vraag was of dit wetsvoorstel eindelijk de effectieve rechtsbescherming bood waar ondernemers op hoopten.

De presentatie van Alexander vind je hier.

Artificial Intelligence (A.i.) zorgt voor meer gemak in het dagelijks leven door taken efficiënter uit te voeren dan mensen, met economische en maatschappelijke voordelen als gevolg. Echter, er zijn ook aanzienlijke risico’s verbonden aan AI, met vragen over hoe het systeem werkt, op welke data het is getraind, of de uitkomsten juist zijn en of er sprake is van discriminatie. Dit leidt tot aankomende wetgeving om de ontwikkeling en het gebruik van AI te reguleren. Ruben Krul, advocaat gespecialiseerd in privacy- en gegevensbeschermingsrecht, besprak de juridische kader van AI . Hij behandelde bestaande en toekomstige juridische regels, wees op aandachtspunten bij het gebruik van AI, benoemde risico’s en gaf richtlijnen over wat wel en niet toegestaan was bij het gebruik van AI, dit alles aan de hand van een praktisch voorbeeld om een basis te bieden voor het gebruik van AI.

De presentatie van Ruben vind je hier.

Daarnaast vind je een artikel over mededingingsrecht (oneerlijke concurrentie) hier.