Een maand geleden schreef ik een blog met de titel “Omgekeerde wereld”. Dat krijgt nu een vervolg. We zijn ondertussen aan red team review nummer 2 toe. Ik krijg de laatste versie en zie dat mijn commentaar uit de vorige review maar ten dele is meegenomen. Er is wel het nodige gebeurd, maar het eind is nog niet in zicht. Ik verwijs dus naar mijn vorige commentaar. Drie dagen later krijg ik een gewijzigde versie en deze is nauwelijks beter.

Ik redigeer de eerste drie pagina’s van de offerte. Om te laten zien wat het effect is als je de tekst goed controleert en redigeert. De bid manager is er erg blij mee en neemt mijn voorbeeld in dank aan.

Weer drie dagen later krijg ik een volgende versie voor de nu-echt-laatste-correctie-ronde. De schrik slaat me om het hart! Wat is hier gebeurd? We zijn terug bij af. Het document is weer bij alle belanghebbenden langs geweest en iedereen heeft weer een stuk gewijzigd. Hierdoor loopt het verhaal niet meer en zijn goede wijzigingen vervangen door oude en nieuwe fouten. Nog erger: er wordt nu meer geschreven over wat we ooit gedaan hebben dan over wat we gaan doen tijdens het contract….

Ik schrijf mijn laatste commentaar in niet mis te verstane bewoording, hoop ik. Kort en krachtig draag ik drie kernpunten aan. Ieder met een paar voorbeelden uit de tekst en hoe deze aan te pakken.

Nog steeds de omgekeerde wereld

Na red team review nummer 1 was er op mijn advies besloten toch maar eerst over de oplossing na te denken en deze te bevriezen. Dat is gelukkig ook gebeurd. Maar er is daarna geen offerte ontwerp gemaakt. Geen richtlijnen aan de schrijvers meegegeven. Geen introducties en samenvattingen. Geen top-down verhaal en er is al helemaal niet nagedacht over de illustraties versus de tekst.

Nog steeds de omgekeerde wereld…

Als je zonder ontwerp gaat schrijven dan heeft iedereen wel een eigen mening over inhoud, volgorde en lengte van teksten. Het resultaat: je blijft wijzigen en correctie op correctie doorvoeren en dat zie je overduidelijk in het resultaat.

Als je zonder ontwerp gaat schrijven dan heeft iedereen een eigen mening over inhoud, volgorde en lengte van teksten.

Er zijn nog 4 dagen te gaan, inclusief weekend, om 70 bladzijden tekst te editen en illustraties te corrigeren. Dat houdt niet over.

 

Afbeelding van TiNo Heusinger via Pixabay