Op de eerste APMP ledenmeeting van 2021 ontmoeten we elkaar nog steeds on line. Zoals ieder jaar wordt voorafgaand aan het vakinhoudelijke gedeelte de Algemene Ledenvergadering van APMP Nederland gehouden.

Alexander Mok is afgetreden als event manager. Judy Lasschuit (was algemeen bestuurslid) neemt deze rol over.  Het jaarverslag over 2020 is hier beschikbaar.

Aansluitend op de vergadering was er een “sprekers-carrousel”: 4 sprekers gingen vanuit ons vakgebied in op wat de Coronacrisis voor hen betekend heeft: voor de organisatie, voor de mensen, voor de tenderdesk,… Per spreker een goede tien a vijftien minuten met alle ruimte om van gedachten te wisselen.

Sprekers:

  • Stef Thijssen, Executive Bid Manager at Vanderlande, logistic process automation at airports and in the parcel market
  • Janneke Ploegmakers, Talent & Development Manager van Sodexo, Food, Facility en Technical services
  • Michael van Loon, Commercial Finance Consultant van Sodexo, Food, Facility en Technical services
  • Sicco Santema, Director at Scenter en Professor Business to Business Marketing at the Faculty of Industrial Design Engineering TU Delft.

Downloads van de presentaties

Videoregistratie

De videoregistratie is te zien op YouTube op APMP TV.