januari, 2020

22jan17:0021:00Ledenmeetingen algemene ledenvergadering

Lees meer

Evenement details

(For English see below)

Op de eerste APMP ledenmeeting van 2020 zijn we te gast bij Ordina in Nieuwegein. Zij hebben een zeer boeiend programma samengesteld met een uiterst actueel thema: agile tendermanagement. Samen met Cinfield verzorgen zij een aantal workshops vol met praktische handvaten vanuit de agile toolkit en liberating structures die je direct kan toepassen in je eigen bid & tenderpraktijk! In de workshops wordt rekening gehouden met diverse kennisniveaus over het onderwerp agile tendermanagement, van beginnend tot zeer ervaren.

Zoals ieder jaar wordt voorafgaand aan het vakinhoudelijke gedeelte de Algemene Ledenvergadering van APMP Nederland gehouden. Elena Kwadrin zal aftreden als financieel bestuurder. Haar beoogde opvolger is Radosveta Toneva. Zij is op dit moment algemeen lid van het bestuur en houdt zich onder meer bezig met de organisatie van de jaarlijkse awards voor beste proposalmanager en beste tender. Judy Lasschuit is kandidaat algemeen bestuurslid met in het takenpakket het ondersteunen van het bestuur op diverse aandachtsgebieden. Het jaarverslag over 2019 is hier beschikbaar.

Agenda

 • 17:00 – 17:30: Inloop, lopend diner aangeboden door Ordina
 • 17:30 – 18:00: Algemene Ledenvergadering APMP Nederland voor leden van APMP
  • Inleiding door Wouter van Tienhoven, voorzitter APMP NL
   • Financiën
   • Toelichting door Elena Kwadrin, financieel bestuurder APMP NL
   • Verslag kascommissie
  • Decharge beleid & financiën
  • Bestuurssamenstelling
   • Elena Kwadrin: aftredend en niet herkiesbaar
   • Radosveta Toneva: verkiesbaar als financieel bestuurder
   • Judy Lasschuit: verkiesbaar als algemeen bestuurslid
  • Vooruitblik op 2020 door de voorzitter
 • 18:00 – 18:15: Korte introductie door Wouter van Tienhoven (voorzitter APMP NL) en Joost de Bruin (Manager Bid Office Ordina),
 • 18:15 – 18:45: Liberating Structure Mad Tea: Wat is agile?
 • 18:45 – 19:15: Eerste ronde keuze uit 2 of 3 workshops / werkvormen, waarvan een wordt verzorgd door Rick Uringa van Cinfield
 • 19:15 – 19:30: Pauze
 • 19:30 – 20:00: Tweede ronde keuze uit 2 of 3 workshops / werkvormen, een verzorgd door Rick Uringa van Cinfield
 • 20:00 – 20:15: Liberating Structure 25/10 Crowd sourcing & wrap-up
 • 20:30 – 21:00: Netwerkborrel

Aanmelden

In verband met catering en beveiliging vragen we je vriendelijk je vooraf aan te melden bij Alexander Mok

Deelname

Kosteloos.

Informatie

Voor vragen bel of mail je Alexander Mok op nummer 06-10666865.


 

At the first APMP member meeting of 2020 we will be a guest at Ordina in Nieuwegein. They have put together a very interesting program with an extremely topical theme: agile tender management. Together with Cinfield they provide a number of workshops full of practical tools from the agile toolkit and liberating structures that you can apply directly in your own bid & tender practice! The workshops take into account various levels of knowledge on the subject of agile tender management, from beginning to very experienced.

Like every year, the General Members’ Meeting of APMP Nederland is held prior to the subject-related part. Elena Kwadrin will step down as a financial director. Her intended successor is Radosveta Toneva. She is currently a general member of the board and is involved in, among other things, the organization of the annual awards for best proposal manager and best tender. Judy Lasschuit is a candidate general board member with the role of supporting the board in various areas of attention. The annual report for 2019 is available here.

Agenda

 • 17:00 – 17:30: Walk-in, current dinner offered by Ordina
  17:30 – 18:00: General Assembly of APMP Netherlands for members of APMP
  • Introduction by Wouter van Tienhoven, chairman APMP NL
  • Finance
   • Explanation by Elena Kwadrin, financial director APMP NL
   • Report of the audit committee
  • Discharge policy & finance
  • Board composition
   • Elena Kwadrin: retiring and not eligible for re-election
   • Radosveta Toneva: eligible as financial director
   • Judy Lasschuit: eligible as general board member
  • Looking ahead to 2020 by the chairman
 • 18:00 – 18:15: Brief introduction by Wouter van Tienhoven (chairman APMP NL) and Joost de Bruin (Manager Bid Office Ordina),
 • 18:15 – 18:45: Liberating Structure Mad Tea: What is agile?
 • 18:45 – 19:15: First round choice from 2 or 3 workshops / work forms, one of which is provided by Rick Uringa of Cinfield
 • 19:15 – 19:30: Break
 • 19:30 – 20:00: Second round choice of 2 or 3 workshops / work forms, one provided by Rick Uringa of Cinfield
 • 20:00 – 20:15: Liberating Structure 25/10 Crowd sourcing & wrap-up
 • 20:30 – 21:00: Network drink

Sign Up

On behalf of catering and security, we kindly ask you to register in advance with Alexander Mok.

Participation

At no cost

Information

For questions, call or email Alexander Mok on 06-10666865.

Tijd

(Woensdag) 17:00 - 21:00

Locatie

Ordina

Ringwade 1, 3439LM Nieuwegein

Organisator

APMP NLAssociation of Proposal Management Professionals - Nederlandeventmanager@apmp.nl

X