december, 2019

11dec17:0021:00Ledenmeetingm.m.v. Freerk Teunissen: "Bewust beïnvloeden" en Theo van der Linden: "Het wonder van het aanbesteden!"

Lees meer

Evenement details

For English see below.

Deze avond een zeer interessant optreden van Freerk Teunissen en Theo van der Linden. We zijn daarvoor te gast in de Fun zone van T-Systems in Utrecht. Zij verzorgen voor ons bij ontvangst een broodje en een drankje en een bezoek aan hun innovatiecentrum. Introducees uiteraard zeer welkom!

Adres

T-Systems
Van Deventerlaan 31-51, (10e verdieping).
3528 AG Utrecht

Klik hier voor een routebeschrijving.
Parkeren kan kosteloos op het T-Systems terrein (via de slagbomen links en rechts op het plein). Ga niet de parkeergarage in want daar kom je zonder pasje niet meer uit.

Programma

 • 17H00 – 17H45: Ontvangst met een broodje en een drankje in het T-systems innovatiecenter op de 10e verdieping (zie http://info.t-systems.nl/innovation-experience-center-info)
 • 17H45 – 18H00: Verhuizing naar de 9e verdieping
 • 18H00 – 18H15: Opening door Sake Algra, algemeen directeur van T-Systems Nederland
 • 18H15 – 18H45: Optreden Freerk Teunissen over ‘bewust beïnvloeden’
 • 18H45 – 19H15: Korte pauze; rondleidingen door het innovatiecentrum en ook alle gelegenheid om vragen te stellen over het bid- en tenderproces bij T-Systems
 • 19H15 – 20H15: Optreden van Theo van der Linden met als titel ‘Het wonder van het aanbesteden!’ (Voorpret op: https://aanbesteding.nl/2019/07/30/column-2/)
 • 20H15 – 21H00: Naborrelen en netwerken

Over Freerk Teunissen

Freerk Teunissen is post-hbo trainer. Van het Financieele Dagblad tot Dagblad van het Noorden: hij traint journalisten. Van de adviseurs van TNO Health & Technology tot de speechschrijvers van de minister van Buitenlandse Zaken: hij traint hoogopgeleide professionals.

Hij adviseerde Dagblad van het Noorden bij de transitie van papier naar internet, verzorgde de training Journalistieke Creativiteit voor redacteuren en verslaggevers van de omroepen en onderzocht de manier waarop internet de schrijfstijl beïnvloedt van Nederlandse en Amerikaanse kranten. Kenmerk van zijn methodiek is dat deelnemers elkaar inspireren.
Freerk Teunissen schreef drie boeken, te weten Wat is nieuws? (2005), Het journalistieke interview (2008) en Tekststructuur (2014) die door journalisten ‘diepgaand’ (vakblad De Journalist), ‘origineel’ en ‘een verademing’ (Tekstblad) worden genoemd. Hij ontwikkelde een schrijftrainingsmethode (schrijfcarrousel.nl) die hij op het congres van het Genootschap Onze Taal presenteerde.

Over Theo van der Linden

Theo maakt er een wervelende show vol humor van waarbij hij put uit meer dan 30 jaar ervaring! Hij brengt zijn kennis van het vakgebied over verpakt in de ene na de andere anekdote!
Ook voor de niet-aanbesteders onder ons niet te missen!

Theo van der Linden is een van de meest gevraagde, zo niet dé meest gevraagde, spreker op het gebied van aanbestedingen in Nederland. Met zijn vlotte manier van presenteren weet hij de vaak dorre aanbestedingsregels tot leven te brengen. Omdat hij cursussen geeft aan zowel bedrijfsleven als overheid heeft hij een duidelijk beeld van de aanbestedingspraktijk. Met veel humor en praktijkvoorbeelden weet hij zijn publiek van begin tot eind te boeien. Het mooiste compliment dat hij ooit kreeg was: “Ik dacht dat Europees aanbesteden saai was maar u vertelt het als een spannend jongensboek.

Theo is directeur/eigenaar van VdLC publishers/consultants BV, een uitgeverij en opleidingsinstituut op het gebied van (Europese) aanbestedingen. In de afgelopen 23 jaar heeft hij meer dan 1000 trainingen over aanbesteden gegeven aan in totaal meer dan 10.000 cursisten. Hij is de best gelezen columnist van aanbestedingscafe.nl. Hij is de samensteller van de jaarlijkse bundel ‘Jurisprudentie in de praktijk’, door recensent Peter Streefkerk betiteld als “de aanbestedingsbijbel”.

Aanmelden

Meld je vooraf aan bij Alexander Mok. Daarmee help je ons om de catering en de bewaking te informeren over jullie komst. Bij vragen bel je met Alexander op nummer 06-10666865

Deelname

Kosteloos.


We invite you to take part in a very interesting presentations by Freerk Teunissen and Theo van der Linden on December 11th 2019. We are guests in the Fun Zone of T-Systems in Utrecht. They provide us with a sandwich and a drink on arrival and a visit to their innovation center. Guests of course very welcome!

Address

T-Systems
Van Deventerlaan 31-51, (10th floor).
3528 AG Utrecht

Click here for directions.
Parking is free on the T-Systems site (via the barriers on the left and right of the square). Do not enter the parking garage because you will not get out without a pass.

Program

 • 17H00 – 17H45: Reception with a sandwich and a drink in the T-systems innovation center on the 10th floor (see http://info.t-systems.nl/innovation-experience-center-info)
 • 17H45 – 18H00: Moving to the 9th floor
 • 18H00 – 18H15: Opening by Sake Algra, general manager of T-Systems Netherlands
 • 18H15 – 18H45: Freerk Teunissen performance on “conscious influence”
 • 18H45 – 19H15: Short break; guided tours through the innovation center and also every opportunity to ask questions about the bid and tender process at T-Systems
 • 19H15 – 20H15: Performance by Theo van der Linden entitled “The miracle of tendering!” (Preview on: https://aanbesteding.nl/2019/07/30/column-2/)
 • 20H15 – 21H00: After-drinking and networking

About Freerk Teunissen

Freerk Teunissen is a post-hbo trainer. From the Financieele Dagblad to Dagblad van het Noorden: he trains journalists. From the advisers of TNO Health & Technology to the speech writers of the Minister of Foreign Affairs: he trains highly trained professionals.

He advised Dagblad van het Noorden on the transition from paper to the internet, provided the Journalistic Creativity training for editors and reporters of the broadcasters and investigated how the internet influences the writing style of Dutch and American newspapers. Characteristic of his methodology is that participants inspire each other.
Freerk Teunissen wrote three books, namely What is news? (2005), The journalistic interview (2008) and Text structure (2014) which journalists call “in-depth” (The Journalist magazine), “original” and “a relief” (Text sheet). He developed a writing training method (writing carousel.nl) which he presented at the congress of the Genootschap Onze Taal.

About Theo van der Linden

Theo turns it into a dazzling show full of humor, drawing on more than 30 years of experience! He transfers his knowledge of the field wrapped in an anecdote after another!
Not to be missed by non-contracting parties among us!

Theo van der Linden is one of the most requested, if not the most requested, speakers in the field of procurement in the Netherlands. With his easy way of presenting, he manages to bring the often arid tender rules to life. Because he gives courses to both business and government, he has a clear picture of procurement practice. With lots of humor and practical examples, he knows how to captivate his audience from start to finish. The best compliment he ever received was: “I thought European procurement was boring, but you tell it like an exciting boy’s book.

Theo is director / owner of VdLC publishers / consultants BV, a publishing and training institute in the field of (European) tenders. In the last 23 years he has given more than 1000 training courses on tendering to a total of more than 10,000 students. He is the best-read columnist atcontractingscafe.nl. He is the compiler of the annual collection ‘Jurisprudence in practice’, which is described by reviewer Peter Streefkerk as ‘the tender bible’.

Register

Register in advance with Alexander Mok. That way you help us to inform catering and security about your arrival. If you have any questions, call Alexander on number 06-10666865

Ticket fee

At no cost

Tijd

(Woensdag) 17:00 - 21:00

Locatie

T-Systems

Van Deventerlaan 31-51, 3528AG Utrecht

Organisator

APMP NLAssociation of Proposal Management Professionals - Nederlandeventmanager@apmp.nl

X