De krant als voorbeeld

De krant als voorbeeld

Er komt een bid manager bij me: “Kun je een korte training geven voor mijn Subject Matter Experts (SME’s) om meer klantgericht te schrijven? Nu krijg ik telkens weer een droge opsomming van de technische stand van zaken met hooguit aan het eind een kort...
Een offerte met stijl

Een offerte met stijl

Het is waarschijnlijk jou ook wel eens overkomen. Je krijgt je offerteteksten terug en de schrikt slaat je om het hart: er is geen enkele eenheid in te bekennen. Sommige teksten spreken over “wij” en andere noemen de firmanaam; de ene tekst heeft het over “Systeem” en...
De 3-30-3 regel in offertes

De 3-30-3 regel in offertes

Ik krijg een document op mijn bureau. Of ik deze kan nalezen. Het blijkt een white paper te zijn. White paper? Dat is toch geen offerte? Dat klopt: een white paper verkoopt niets, maar of ik het toch even kan nakijken. Ik lees het door, maar ik ben niet zo bekend met...